Kontakt

Oddział Łódzki SDRP

Nasz adres: 90-422 Łódź, ul. Piotrkowska 67/31 (Stowarzyszenie Polska Wschód Oddział w Łodzi), tel. 607583240

Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP wybrany 24 stycznia 2012 roku

Ryszard Poradowski – przewodniczący
Mirosława Ferenc – wiceprzewodnicząca
Edward Müller – wiceprzewodniczący
Ireneusz Kampinowski – sekretarz
Grażyna Bożyk – skarbnik
Marek Filanowicz – członek
Marian Strzelecki – członek

Komisja Rewizyjna:
Magda Szuster
Zdzisław Marzec
Krystyna Tamulewicz