Kontakt

Oddział Łódzki SDRP

Nasz adres: 90-422 Łódź, ulica Piotrkowska 67/31 (Stowarzyszenie Polska Wschód Oddział w Łodzi)

tel. 607 583 240

Zarząd SDRP Oddział  w Łodzi wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

16 września 2021 roku:

Ryszard Poradowski – przewodniczący

Ireneusz Kampinowski – wiceprzewodniczący

Grażyna Bożyk – sekretarz/skarbnik

 Roman Ferenc – członek

Krzysztof Komorek – członek

Delegatami na  Krajowy Zjazd SDRP, który odbył się w Warszawie 8 listopada br., byli: Grażyna Bożyk, Roman Ferenc i Ryszard Poradowski.

Zarząd SDRP Oddział  w Łodzi wybrany podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

2 czerwca 2016 roku:

Ryszard Poradowski – przewodniczący

Mirosława Ferenc – wiceprzewodnicząca

Ireneusz Kampinowski – wiceprzewodniczący

Grażyna Bożyk – sekretarz i skarbnik

Marek Filanowicz – członek

Andrzej Kałuża – członek

Bogusław Sikorski – członek.

W czasie kadencji zmarli: Mirosława Ferenc (2017) i Marek Filanowicz (2017).

Zaplanowane na czerwiec 2020 roku walne zebranie członków SDRP w Łodzi z powodu pandemii zostało przełożone na czas późniejszy.

(I.K.)

Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP wybrany 24 stycznia 2012 roku

Ryszard Poradowski – przewodniczący
Mirosława Ferenc – wiceprzewodnicząca
Edward Müller – wiceprzewodniczący
Ireneusz Kampinowski – sekretarz
Grażyna Bożyk – skarbnik
Marek Filanowicz – członek
Marian Strzelecki – członek

Komisja Rewizyjna:
Magda Szuster
Zdzisław Marzec
Krystyna Tamulewicz