O nas

Zebraliśmy się i… wybraliśmy NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SDRP Dziennikarze regionu łódzkiego należący do SDRP podsumowali minioną kadencję działalności w latach 2016-2021 i dokonali wyboru nowych władz oddziału: przewodniczącym został ponownie red. Ryszard Poradowski wiceprzewodniczącym – red. Ireneusz Kampinowski sekretarzem/skarbnikiem – red. Grażyna Bożyk członkami – dr Roman Ferenc i
Czytaj dalej...
Przedłużona z powodu pandemii koronawirusa kadencja 2016–2021 była nietypowa z wielu powodów. Covid-19 zdezorganizował niemal całkowicie funkcjonowanie oddziału, wyhamował działalność statutową w okresie od marca 2020 roku. Dalsza dezintegracja życia społecznego w kraju i głęboki kryzys w mediach także niekorzystnie odbiły się na działalności stowarzyszenia w regionie łódzkim.W okresie 2016–2021 działał
Czytaj dalej...
Dziennikarze RP | 14 Mar 2017 17:44 | Brak komentarzy Szanowni Delegaci, Jestem członkiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W stowarzyszeniu jestem zrzeszony od 9 czerwca 2016 roku. Nie jestem delegatem, nie kandyduje do żadnych władz, a poniższy list jest jedynie wyrazem troski o przyszłość naszej organizacji i chęcią odbudowy
Czytaj dalej...
16 marca 2017 IX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – obradujący 15 marca 2017 r. w Domu Dziennikarza w Warszawie – dokonał wyboru władz naczelnych stowarzyszenia oraz nakreślił kierunki działania na czteroletnią kadencję. Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie wybrany redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” JERZY DOMAŃSKI. Wiceprzewodniczącym został SŁAWOMIR
Czytaj dalej...
W czasach, kiedy media publiczne przestają być publicznymi, degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego zbliżyła się do stanu krańcowego, kiedy dziennikarze stają się niepotrzebni, a w redakcjach ich miejsce zajmują pracownicy medialni, czas zadać pytanie: Dokąd zmierzamy? Komu ma służyć nasze stowarzyszenie? Jesteśmy pozarządową, dobrowolną zawodowo twórczą organizacją dziennikarzy. Stowarzyszeniem odwołującym
Czytaj dalej...
Nie wymaga to wielkiego wysiłku ani wyrzeczeń. Przekaż 1 proc od swojego podatku dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie na co dzień reprezentuje i wspomaga środowisko dziennikarskie, prowadzi portal DZIENNIKARZERP Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny KRS 0000043110
Czytaj dalej...
Szanowne koleżanki i koledzy! Z wielkim niepokojem obserwujemy kroczącą pauperyzację i słabnącą pozycję społeczną naszego zawodu. Coraz więcej jest w mediach reklam, coraz mniej prawdziwego dziennikarstwa. Czas bić na alarm! Wydawcy wykorzystując ideowe podziały środowiska okradają je systematycznie z korporacyjnych przywilejów, wypracowanych przez poprzedników, zagrażając naszej zawodowej suwerenności i tożsamości.
Czytaj dalej...
Deklaracja członkowska (plik w formacie PDF) dostępna jest tutaj.
Czytaj dalej...
Przypominamy Koleżankom i Kolegom o konieczności opłacania miesięcznych składek członkowskich. Dla dziennikarza czynnego zawodowo wynosi ona 15 zł, zaś rencisty i emeryta – 6 zł. Nowa legitymacja kosztuje 40 zł. W sprawach związanych z opłacaniem składek prosimy kontaktować się ze skarbnikiem (patrz: skład zarządu).
Czytaj dalej...
Prawo prasowe (dokument w formacie PDF) można ściągnąć tutaj.
Czytaj dalej...