O nas

Dziennikarze RP | 14 Mar 2017 17:44 | Brak komentarzy Szanowni Delegaci, Jestem członkiem warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W stowarzyszeniu jestem zrzeszony od 9 czerwca 2016 roku. Nie jestem delegatem, nie kandyduje do żadnych władz, a poniższy list jest jedynie wyrazem troski o przyszłość naszej organizacji i chęcią odbudowy
Czytaj dalej...
16 marca 2017 IX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – obradujący 15 marca 2017 r. w Domu Dziennikarza w Warszawie – dokonał wyboru władz naczelnych stowarzyszenia oraz nakreślił kierunki działania na czteroletnią kadencję. Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie wybrany redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” JERZY DOMAŃSKI. Wiceprzewodniczącym został SŁAWOMIR
Czytaj dalej...
W czasach, kiedy media publiczne przestają być publicznymi, degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego zbliżyła się do stanu krańcowego, kiedy dziennikarze stają się niepotrzebni, a w redakcjach ich miejsce zajmują pracownicy medialni, czas zadać pytanie: Dokąd zmierzamy? Komu ma służyć nasze stowarzyszenie? Jesteśmy pozarządową, dobrowolną zawodowo twórczą organizacją dziennikarzy. Stowarzyszeniem odwołującym
Czytaj dalej...
Nie wymaga to wielkiego wysiłku ani wyrzeczeń. Przekaż 1 proc od swojego podatku dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie na co dzień reprezentuje i wspomaga środowisko dziennikarskie, prowadzi portal DZIENNIKARZERP Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny KRS 0000043110
Czytaj dalej...
Szanowne koleżanki i koledzy! Z wielkim niepokojem obserwujemy kroczącą pauperyzację i słabnącą pozycję społeczną naszego zawodu. Coraz więcej jest w mediach reklam, coraz mniej prawdziwego dziennikarstwa. Czas bić na alarm! Wydawcy wykorzystując ideowe podziały środowiska okradają je systematycznie z korporacyjnych przywilejów, wypracowanych przez poprzedników, zagrażając naszej zawodowej suwerenności i tożsamości.
Czytaj dalej...
Deklaracja członkowska (plik w formacie PDF) dostępna jest tutaj.
Czytaj dalej...
Przypominamy Koleżankom i Kolegom o konieczności opłacania miesięcznych składek członkowskich. Dla dziennikarza czynnego zawodowo wynosi ona 15 zł, zaś rencisty i emeryta – 6 zł. Nowa legitymacja kosztuje 40 zł. W sprawach związanych z opłacaniem składek prosimy kontaktować się ze skarbnikiem (patrz: skład zarządu).
Czytaj dalej...
Prawo prasowe (dokument w formacie PDF) można ściągnąć tutaj.
Czytaj dalej...
16 kwietnia 2008 r. podczas walnego zebrania członków Oddziału Łódzkiego SDRP wyłoniony został nowy zarząd. Ponieważ miniona kadencja nie wypadła zbyt optymistycznie, nowy zarząd postanowił podjąć zdecydowane działania dla odbudowania i ożywienia środowiska. W pierwszym rzędzie postanowiliśmy skoncentrować się na kilku najważniejszych sprawach: odbudowa szeregów i uporządkowanie spraw członkowskich OŁ
Czytaj dalej...
Statut Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej (plik w formacie PDF) znajduje się tutaj.
Czytaj dalej...