Odszedł Michał Galewski

W dniu 1 maja 2020 roku zmarł w wieku (niemal) dziewięćdziesięciu lat

MICHAŁ GALEWSKI

Cześć jego pamięci

 Żona z rodziną

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r. o godz. 12.30 na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi, w części katolickiej.

 

Galewski Michał ur. 27.11.1930 r. w Brdowie na Kujawach – dziennikarz.

Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Przygodę z żurnalistyką rozpoczął w łódzkim „Expressie Ilustrowanym” jako reporter działów miejskiego i wojewódzkiego (1952 r.) Następnie przeszedł do „Łódzkiego Expressu Ilustrowanego” i „Dziennika Łódzkiego” (1953 – 1962); od 1963 roku pracował w tygodnikach terenowych: „Ziemia Łęczycka” i „Wiadomości Kutnowskie” na stanowisku sekretarza redakcji. Powrócił do „Expressu Ilustrowanego” (1977 – 1981), a od grudnia 1981 roku przeszedł do zespołu łódzkiego „Głosu Robotniczego”. Był zastępcą kierownika działu miejskiego, później zastępcą sekretarza redakcji. Preferowane formy dziennikarskie to: felieton i reportaż. Pisał też do łódzkich „Odgłosów” i innych czasopism. Od 1991 roku na emeryturze.

Odznaczenia i wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka Miasta Łodzi i Honorowa Odznaka Województwa Łódzkiego, odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego, nagrody prezesa RSW „Prasa-Książka-Ruch”.