Do Koleżanek i Kolegów

Po raz kolejny nasze środowisko, od lat współpracujące ze Stowarzyszeniem „Pokolenia”, spotyka zaszczyt uhonorowania jednego z dziennikarzy prestiżową Nagrodą Literacką im. Jerzego Wilmańskiego. To wyraz uznania dla dokonań  środowiska dziennikarskiego w czasach niełatwych dla mediów, gdy wymagana jest nie tylko solidność zawodowa, ale i wierność pryncypiom hołdowanym przez ludzi pióra. W ostatnich latach tego zaszczytu dostąpili, m.in.: red. Mirosława Ferenc, red. Edward Müller i red. Mirosław Kuliś.

W tym roku wspomnianą nagrodę Kapituła przyznała  red. Ryszardowi Poradowskiemu.

Uroczyste wręczenie Nagrody Literackiej im. Jerzego Wilmańskiego odbędzie się 13 października (sobota) o godz. 11 w Łodzi, w sali restauracji „Saffron”, ul. Obywatelska 102.

Zapraszamy!

Oddział Łódzki SDRP