Inauguracja Wieczorów Literackich

Zgodnie z zapowiedzią, 26 marca o godzinie 17.00  w „Grunówce” przy alei Schillera w Łodzi odbyło się spotkanie środowiska dziennikarskiego z dr. Edmundem Lewandowskim, autorem książki „Konfrontacje cywilizacyjno-etniczne”.

Spotkanie prowadził redaktor Edward Müller. Trzeba przyznać, co przyjmujemy z wielkim uznaniem, że frekwencja była wyjątkowo wysoka, tak że lokal był pełen. W interesującej dyskusji na temat książki i dorobku naukowego naszego kolegi zabierało głos wielu obecnych krytycznie ustosunkowując się do wielu wątków zawartych w tej książce, a także zgłoszonych przez autora.

Żywa i konstruktywna dyskusja wykazała, że tego typu spotkania są nam potrzebne i są ważne dla środowiska. Wszyscy optowali za kontynuowaniem przez nasze stowarzyszenie „Wieczorów Literackich” proponując, aby kolejnych bohaterów tych spotkań poszukiwać nie tylko w gronie naszych kolegów, ale także w innych środowiskach miasta.

Dodaj komentarz