Jubileusz red. Jana Pakuły

Redaktor Jan Pakuła
obchodzi Jubileusz 80-lecia urodzin.
Z tej okazji Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP
składa Jubilatowi
najlepsze życzenia: dużo zdrowia i 100 lat!

Red. Jan Pakuła urodził się 23 lutego 1930 r. w Oszkowicach, w powiecie łowickim. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył trzy klasy szkoły powszechnej. Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w stolicy, gdzie zetknął się z trudnymi problemami społecznymi, obserwując m.in. warszawskie getto. Leczył w tym czasie gruźlicę, która nie ominęła go, jak zresztą wielu rówieśników. Po wojnie wraz z rodzicami zamieszkał w Łodzi, gdzie ukończył m.in. gimnazjum im. Kopernika.

Okres powojenny to lata nie tylko nauki, ale i kształtowania ideowej postawy i osobowości J. Pakuły. Już w latach czterdziestych kierował międzyszkolnym kołem „Wici” w Łodzi, zrzeszającym wówczas około 300 członków.
Potem była praca na wielu trudnych i odpowiedzialnych stanowiskach. Przez 11 lat kierował Polskim Radiem w Łodzi, potem był redaktorem naczelnym jednej z największych gazet w Polsce „Głosu Robotniczego” (1975-1981). Jak sam twierdzi, najlepiej wspomina swoją pracę w PR.

Przed laty był członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Dodaj komentarz