Leksykon Dziennikarzy Łodzi i Regionu

Szanowni koledzy!

Z inicjatywy Zarządu Oddziału SDRP w Łodzi powstał zespół redakcyjny Leksykonu Dziennikarzy Łodzi i Regionu. Koordynatorem działań zespołu redakcyjnego został kolega Marek Filanowicz.

Prosimy kolegów o nadsyłanie pod jego adresem krótkich notek biograficznych zawierających: opis studiów, przebiegu kariery dziennikarskiej, działalności społecznej, a także dziennikarskie pseudonimy, dane osobowe, miejsca pracy, uzyskane nagrody, wydane publikacje, odznaczenia państwowe i stowarzyszeniowe, twórczość itp.

Prosimy również o załączenie zdjęcia i aktualnego adresu oraz numeru telefonu. Bylibyśmy także bardzo zobowiązani za opracowanie podobnych notek o zmarłych przyjaciołach z naszego środowiska. Adres do wysłania korespondencji:

Marek Filanowicz

91-409 Łódź

ul. Pomorska 70 m. 6

 

Jeśli macie, koledzy, możliwość napisania takiej noty biograficznej na komputerze i przesłania jej drogą elektroniczną, prosimy kierować ją pod adresem:

grazyna.bozyk@op.pl

 

Dodaj komentarz