Nagroda Literacka im. Jerzego Wilmańskiego dla red. Mirosława Kulisia

Długoletni dziennikarz, publicysta, wydawca i redaktor, twórca popularnego tygodnika „Angora” – Mirosław Kuliś uhonorowany został Nagrodą Literacką imienia Jerzego Wilmańskiego za 2015 rok, przyznawaną od 10 lat przez Stowarzyszenie „Pokolenia” i Oddział Łódzki Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda nawiązuje do postępowej i niezwykle cennej ze względu na walory intelektualne i warsztatowe twórczości literackiej oraz publicystycznej zmarłego przed laty znakomitego dziennikarza Łódzkiego Jerzego Wilmańskiego (1936-2005).

f1

Redaktor Mirosław Kuliś (w środku) odbiera nagrodę od Marka Klimczaka (pierwszy z prawej); na zdjęciu jest także red. Edward Muller z Zarządu OŁ SDRP.

 

Redaktor Mirosław Kuliś już przed laty wymyślił i urzeczywistnił wizję pisma zawierającego głównie przedruki prasy polskiej i światowej, ale też i własne artykuły publicystyczne. Formuła ta została zaakceptowana przez czytelników i pismo to należy obecnie do grupy najbardziej poczytnych w kraju. Jak stwierdził red. Edward Muller w laudacji wygłoszonej podczas wspomnianej uroczystości, laureat nagrody ma też rzadką u szefów cechę otaczania się ludźmi utalentowanymi i znającymi się na swoim zawodzie. Takim człowiekiem był pierwszy naczelny pisma red. Piotr Różycki, ale i obecni liczni współpracownicy. Mirosław Kuliś prowadzi przemyślaną politykę, o czym świadczy choćby drukowanie w „Angorze” wkładki dla dzieci i młodzieży, czyli przyszłych dorosłych czytelników pisma, czy organizowanie od wielu lat dla przyszłych dziennikarzy skupionych w szkolnych gazetkach specjalnych letnich obozów szkoleniowych „Potęga Prasy” w Rewalu. Ostatnio Kuliś wystawia sztuki teatralne i dociera z nimi do wielu mieszkańców Polski. Dodajmy jeszcze, że od lat wspiera także Stowarzyszenie Dziennikarzy RP i wydawanie książek dotyczących łódzkiej prasy.
W uroczystym wręczeniu nagrody uczestniczyła, m.in.: prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a także przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Pokolenia” Jerzy Jaskiernia. Gratulacje laureatowi złożyli również: przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Pokolenia” w Łodzi Marek Klimczak i prezes Oddziału Łódzkiego SDRP red. Ryszard Poradowski.

fot2 fot3 fot4 fot5