O nas

Na Dziennikarskiej fali… Dzieje łódzkiego stowarzyszenia dziennikarskiego towarzyszą burzliwej historii łódzkich mediów od 1951 roku. Stowarzyszenie to powstało obok już wcześniej istniejącego Związku Zawodowego Pracowników Prasy i Radia jako organizacja twórcza i skupiało swoją działalność w Klubie Dziennikarza przy ul. Piotrkowskiej 94.
Czytaj dalej...