Krótko o nas

16 kwietnia 2008 r. podczas walnego zebrania członków Oddziału Łódzkiego SDRP wyłoniony został nowy zarząd. Ponieważ miniona kadencja nie wypadła zbyt optymistycznie, nowy zarząd postanowił podjąć zdecydowane działania dla odbudowania i ożywienia środowiska.

W pierwszym rzędzie postanowiliśmy skoncentrować się na kilku najważniejszych sprawach:

  • odbudowa szeregów i uporządkowanie spraw członkowskich OŁ SDRP
  • współpraca z seniorami
  • uporządkowanie spraw finansowo-majątkowych

Podczas pierwszego zebrania zarządu powołano kilka zespołów:

  • ds. seniorów – odpowiedzialna M. Ferenc
  • ds. informacji – odpowiedzialni: G. Bożyk, K. Pietranek i R. Poradowski
  • ds. majątku – W. Rodacki

Ponieważ znaczną część środowiska stanowią emeryci, postanowiono organizować z nimi spotkania, włączyć ich do opracowywania dziejów mediów w regionie, a szczególnie upamiętnia nieżyjących już dziennikarzy.

Jeśli idzie o informację, uznaliśmy, że jest ona kluczowym elementem w naszej działalności. Postanowiono zatem wydawać informator OŁ SDRP (w formie pisemnej, powielonej) i podjąć starania zmierzające do uruchomienia własnej strony internetowej, podobnie jak to już jest w innych oddziałach Stowarzyszenia. W tej sprawie rozpoczęliśmy rozmowy z Zarządem Głównym, ale ze względu na „opór materii” i koszty nie rokują one pozytywnego efektu.

Sprawy majątkowo-finansowe: niestety możemy liczyć jedynie na swoje możliwości w tym zakresie, czyli jedynie składki, dlatego skupiliśmy się na lepszej niż dotąd ściągalności składek członkowskich. Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, nie wydajemy też pieniędzy na działalność organizacyjną, musimy jednak opłacać lokal i telefon. Zgodnie z uchwałą Zjazdu SDRP w Warszawie w 2008 r. odprowadzamy część składki członkowskiej do ZG.

Naszymi przedstawicielami w ZG SDRP są: Anna Orzechowska (zm. 2009 r.) i Ryszard Poradowski.

Dodaj komentarz