Odeszła Red. Śledzińska-Katarasińska

1 stycznia 2024 roku po ciężkiej chorobie, w wieku 83 lat, zmarła

RED. IWONA ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA

długoletnia dziennikarka łódzkiej prasy: „Dziennika Łódzkiego”, „Głosu Robotniczego” i „Gazety Wyborczej”, posłanka na Sejm I-IX kadencji, w latach 1991-2023. Była gorącą patriotką, służącą kulturze, mediom oraz Łodzi i regionowi.

Cześć Jej pamięci!

                                                           Oddział Łódzki SDRP