Odszedł red. EUGENIUSZ IWANICKI

10 grudnia 2020 roku w wieku 87 lat zmarł w Łasku długoletni dziennikarz prasy łódzkiej i ogólnopolskiej, autor wielu książek

red. EUGENIUSZ IWANICKI

       Był człowiekiem o wielkiej wyobraźni i wrażliwości, czemu dał wyraz nie tylko w poezji i prozie, ale i licznych artykułach prasowych.

       Wyrazy szczerego współczucia przekazujemy Rodzinie, a szczególnie Małżonce i Córce.

       Pogrzeb odbędzie się 15 grudnia 2020 r. z kaplicy Cmentarza Parafialnego w Łasku o godzinie 13.00.

                                       Koleżanki i Koledzy

z Oddziału Łódzkiego SDRP