Po posiedzeniu Zarządu Głównego SDRP. 8 listopada br. – X ZJAZD SDRP

Ostatni posiedzenie Zarządu Głównego SDRP (7 bm.), zorganizowane w trybie online, przyniosło sporo ważnych dla nas ustaleń. Przede wszystkim znamy już termin X Zjazdu Delegatów SDRP – 8 listopada 2021 r. Z powodu pandemii odkładana go i nareszcie mamy nadzieję, że tym razem nic nie przeszkodzi w organizacji zjazdu. Oto najważniejsze ustalenia Zarządu Głównego sprecyzowane przez sekretarza generalnego ZG SDRP Andrzeja Maślankiewicza.

W obecności większości członków, pod przewodnictwem red. Jerzego Domańskiego, 7 czerwca 2021 roku, po raz pierwszy w historii i w czasie trwającej pandemii odbyło się w formule online posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Na wszelki wypadek, gdyby pojawiła się czwarta fala pandemii, dodano punkt 6. uchwały: „X Zjazd Delegatów SDRP odbędzie się w ustalonym terminie pod warunkiem zezwalających na to obostrzeń pandemicznych”.

Uchwała nr 2/06/2021 – Ordynacja wyborcza wraz z załącznikiem określającym liczbę delegatów w poszczególnych oddziałach została przyjęta jednogłośnie.

Uchwałę nr3/06/2021 w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w oddziałach przyjęto z zastrzeżeniem,  że w Oddziale Warszawskim  z uwagi na największą liczbę członków (569) zebranie sprawozdawczo-wyborcze może się odbyć w innym terminie niż przewiduje uchwała

Harmonogram prac przed X Zjazdem przyjęto z jedną poprawką. Termin posiedzenia Prezydium ZG zmieniono na 28 czerwca 2021 r. na godz. 12.00

W sprawach różnych zadania na najbliższą przyszłość:

  1. Wypracowanie stanowiska SDRP w sprawie mediów publicznych
  2. Internetowe forum edukacyjne może z naszym udziałem (pyt. do prof. Janusza Adamowskiego)
  3. Dziennikarze zakładowi, włączenie się w akcję OPZZ
  4. Gdańsk, konferencja „media, biznes, kultura” delegowanie przedstawiciela REM (Ryszard Bańkowicz).