Po wakacyjnej przerwie

Koncert Chopinowski

Koncert Chopinowski w Antoninie w dniu 19 września br. – bardzo udana impreza, szkoda tylko, że uczestniczyło w niej zbyt mało Koleżanek i Kolegów. Podziękowania za organizacje imprezy dla Koleżanek: M. Ferenc i K. Pietranek.

 

Współpraca SDRP – SDP

Podczas przedwakacyjnego posiedzenia Zarządu omawialiśmy m.in. nasze kontakty z SDP w Łodzi. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Zarządu (m.in. red. Markiem Palczewskim i red. Jerzym Mazurem), by nawiązać kontakty zerwane przed kilkudziesięciu laty. Ustaliliśmy wspólnie, że istnieje potrzeba współdziałania dla obrony interesów dziennikarzy, których byt niejednokrotnie jest zagrożony ze strony pracodawców. Taka formuła współdziałania zyskała obopólną aprobatę, jednakże bliższe kontakty nie znajdują jeszcze pełnego zrozumienia wśród wszystkich członków SDP. My zaś wychodzimy z założenia, że czas już zasypywać rowy i likwidować okopy, bo rozbicie środowiska przynosi olbrzymie szkody. Wcześniej czy później dojdzie do połączenia organizacji dziennikarskich i wspólnej walki nie tylko o lepszy byt, ale i godność oraz prestiż tego zawodu.

 

Akcja „Znicz”

Tradycyjnie już jak co roku zorganizowaliśmy akcję „Znicz”, czyli upamiętnienie naszych Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. Na ich grobach na cmentarzach m.in. Łodzi, Łasku, Pabianic czy Piotrkowa pojawiły się płonące lampki z emblematami naszego Stowarzyszenia i słowem: PAMIĘTAMY!”. Do akcji włączyli się nasi Koledzy i Koleżanki, m.in. red. G. Bożyk, H. Cywińska, M. Ferenc, M. Filanowicz, J. Karbowiak, J. Palka, R. Poradowski i K. Tamulewicz. Dziękujemy!

 

Dziękujemy za Rewal!

W tym roku po raz drugi współdziałaliśmy z redakcją tygodnika „Angora”, uczestnicząc w obozach dla młodych kandydatów na dziennikarzy organizowanych w Rewalu. Naszym zdaniem jest to wspaniała inicjatywa „Angory” i Prezesa Redaktora Mirosława Kulisia. Tradycyjnie w listopadzie wspólnie – zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP i szefowie „Angory” – podsumujemy akcję.

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE

Tradycyjnie już planujemy kolejne spotkanie noworoczne naszego środowiska. Zależy nam na tym, by przynajmniej w tym jednym dniu przy wspólnym stole zasiedli wszyscy ci, których łączy nasza profesja – niezależnie od poglądów politycznych, przynależności do partii, organizacji dziennikarskich. Ta formuła zyskała aprobatę środowiska. Bliższe szczegóły podamy wkrótce.

Dodaj komentarz