W trosce o dziennikarzy i media

Trudna sytuacja mediów znalazła odbicie w obradach i wnioskach płynących z dyskusji sumującej czteroletnią kadencję SDRP w Łodzi. Mówiono o niskim statusie i prestiżu zawodu dziennikarskiego,
do czego przyczynia się, m.in.: upolitycznienie życia w kraju, rozbicie i skonfliktowanie środowiska mediów, brak dostatecznych regulacji prawnych broniących dziennikarzy. Wskazywano więc na potrzebę zjednoczenia wszystkich organizacji dziennikarskich, by wzmocnić je w obronie, m.in., przed niesolidnymi pracodawcami oraz politykami, ustalenia kierunków rozwoju organizacji dziennikarskiej
i wypracowania prawnej ochrony zawodu dziennikarskiego.

Jeśli chodzi o dotychczasową działalność łódzkiego oddziału, w pełni zaakceptowano kierunki funkcjonowania SDRP w Łodzi. W kolejnej kadencji, m.in.: kontynuowana będzie akcja „Znicz” mająca
na celu, m.in., troskę o pamięć i mogiły zmarłych dziennikarzy, działalność wydawnicza (opracowanie
na temat mediów po 1945 r. w Łodzi i regionie, suplement do leksykonu dziennikarzy po 1945 roku, wykaz zmarłych dziennikarzy Ziemi Łódzkiej), troska o seniorów (cykliczne spotkania), działalność rekreacyjno-turystyczna.

Po czterech latach działalności, czyli kolejnej kadencji, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SDRP w Łodzi 2 czerwca 2016 roku wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Zarząd Oddziału SDRP w Łodzi: Ryszard Poradowski – przewodniczący, Mirosława Ferenc – wiceprzewodnicząca, Ireneusz Kampinowski – wiceprzewodniczący, Grażyna Bożyk – skarbnik
i sekretarz, Marek Filanowicz – członek, Andrzej Kałuża – członek, Włodzisław Kuzitowicz – członek, Bogusław Sikorski – członek.

Komisja Rewizyjna: Krystyna Tamulewicz – przewodnicząca, Piotr Jaskow – członek i Wanda Kołba – członek.

Delegatami na krajowy Zjazd SDRP zostali: Mirosława Ferenc, Andrzej Kałuża i Grażyna Bożyk.
Z racji pełnionej funkcji dodatkowo na zjazd pojedzie przewodniczący oddziału.

(RP)