Wspomnienie o Redaktor Anieli Kulpińskiej

Z Panią Redaktor Anielą Kulpińską spotykałem się w jednej redakcji – „Dzienniku Łódzkim” ponad 24 lata, prawie ćwierć wieku, bo tak długo pracowałem w tej gazecie. Pani Aniela w działach: łączności z czytelnikami oraz listów i interwencji spędziła jeszcze więcej czasu, bo trzydzieści pięć lat. Redagowała, między innymi, rubrykę Nasz Telefon Usługowy. Ile w tym czasie przyjęła telefonów od czytelników, dzwoniących w trudnych życiowych sprawach, ile przeczytała listów ze skargami, ile razy przyszło jej interweniować i załatwiać problemy, z którymi do „Dziennika” – jako czasami do jedynej instancji – zwracali się różni ludzie skrzywdzeni przez los, szukający rady i pomocy! Kto to policzy!
Była osobą skromną, uprzejmą, życzliwą i taką ja zapamiętałem.
Za swoją wieloletnią, jakże potrzebną ludziom pracę odznaczona została: Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego i Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem 40-lecia Polski Ludowej.

Ireneusz Kampinowski