Redaktor Grażyna Papier odeszła…

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

RED. GRAŻYNY PAPIER

       Była wszechstronnie wykształconą dziennikarką, m.in. absolwentką Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Dziennikarskiego SDP. Jako dziennikarka zadebiutowała w redakcji „Nasze Życie”, a od 1974 roku aż do emerytury w 2006 roku pracowała w Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi. Będąc na emeryturze jeszcze przez kilka lat współpracowała z PR. Jej pasją była kultura Łodzi i regionu. Przez ostatnich 15 lat pracy w cotygodniowej audycji „Melpomena” przedstawiała łódzkie teatry. Wiele audycji poświęconych twórcom kultury prezentowanych było na ogólnopolskiej antenie PR.

       Była laureatką wielu nagród i wyróżnień, m.in., otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Złoty Krzyż Zasługi, i Nagrodę Towarzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej.

       Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 września 2019 roku (piątek) o godz. 14 na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

                                                                   Koleżanki i Koledzy z Oddziału Łódzkiego SDRP