Zmarł Jerzy Palka

30 grudnia 2012 roku zmarł w Łodzi
RED. JERZY PALKA
długoletni dziennikarz prasowy, m.in. „Głosu Szczecińskiego”, „Expressu Ilustrowanego” i „Głosu Robotniczego”, prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w latach 1979-1981.
Pogrzeb odbędzie się 8 stycznia 2013 roku (wtorek) o godz. 13 na cmentarzu przy ul. Lodowej w Łodzi, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku przyjaciele z Oddziału Łódzkiego SDRP