Zmarł Jerzy Kałużka

Kałużka Jerzy ur. 16.05.1932 r. w Pabianicach w rodzinie inteligencji robotniczej – wydawca, dziennikarz.

Okres okupacji hitlerowskiej spędził w rodzinnym mieście. Po wyzwoleniu ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego (1951 r.). W 1951 zdał egzamin wstępny na Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Warszawskiego, jednakże zmuszony był podjąć pracę zarobkową.

Zatrudniony został w „Głosie Robotniczym”, gdzie redagował m.in. mutację dla Pabianic („Głos Pabianic”). W następnym roku pisał w „Dzienniku Łódzkim”, jednocześnie współpracował z wieloma pismami w kraju, m.in.: „Głos Pracy”, „Ekspres Wieczorny”, „Sportowiec”, „Radio i Świat”, „Nasze Życie”. W 1952 roku pracował w Pabianickich Zakładach Środków Opatrunkowych i rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi. W 1957 roku współorganizował tygodnik społeczno-informacyjny „Życie Pabianic”, w redakcji którego przez cztery lata pełnił obowiązki zastępcy redaktora naczelnego i jednocześnie kierownika działu kulturalnego. Od 1960 roku zatrudniony był na etacie w Komitecie Wojewódzkim ZMS w Łodzi. Od 1962 roku pracował w Łódzkim Wydawnictwie Prasowym (od sierpnia 1965 r. jako kierownik działu wydawniczego), jednocześnie współpracował z prasą w Łodzi i regionie. Działacz społeczny, związkowy, sportowy i partyjny (członek PZPR).

Członek SDRP. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i medalami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi (1982 r.), Honorową odznaką Miasta Łodzi (1977 r.).

(RP)