Zmarł Red. Andrzej Królikowski

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 6 marca 2022 roku wybitnego dziennikarza radiowego i telewizyjnego

Red. ANDRZEJA KRÓLIKOWSKIEGO

przez wiele lat związanego z łódzką Rozgłośnią Polskiego Radia oraz Telewizją Polską. Był jednym z współtwórców popularnego STUDIA 2.

Red. A. Królikowski był aktywnym działaczem społecznym, pełniąc obowiązki m.in. wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Oddziału Łódzkiego SDP, szefa Oddziału SDRP oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SDRP.

Za zasługi dla dziennikarstwa polskiego odznaczony był Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Cześć Jego pamięci!

                         Koleżanki i Koledzy z Łódzkiego Oddziału SDRP

Pogrzeb red. Andrzeja Królikowskiego odbędzie się 21 marca 2022 r. o godz. 12 na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Zgierzu przy ul. Spacerowej.