Zmarła red. Anna Iżykowska-Mironowicz

21 grudnia 2016 r. zmarła red. Anna Iżykowska-Mironowicz, znakomita dziennikarka, krytyk muzyczny i recenzentka. Oprócz bogatej spuścizny recenzenckiej publikowanej na łamach wielu tytułów prasowych pozostało po niej także około tysiąca filmów, w których była konsultantem muzycznym.
izykowska-mironowicz-anna-foto

Urodziła się w Łodzi w 1938 roku i temu miastu pozostała wierna przez cale życie. Była absolwentką Wydziału Teorii Specjalnej Akademii Muzycznej w Łodzi. Jako krytyk muzyczny współpracowała z wieloma pismami, m.in.: „Głosem Robotniczym” i jego kontynuatorem „Głosem Porannym”, „Expressem Ilustrowanym”, „Trybuną Łódzką”, „Odgłosami”, „Kurierem Łódzkim”, „Polityką” i „Ruchem Muzycznym”, publikowała reportaże z ponad 20 tournèe artystycznych Filharmonii Łódzkiej i Teatru Wielkiego w Łodzi po krajach Europy i Ameryki. Była wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Pozostawiła także wiersze dla dzieci pt. „Czaka pana Maćka”. Za zasługi dla kultury uhonorowano Ją wieloma odznaczeniami, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi.

Redaktor Anna Iżykowska-Mironowicz była dziennikarką niezwykle wrażliwą i kompetentną, do tego przyjazną ludziom. Świat kultury, a szczególnie muzyki, stracił osobę, którą trudno będzie zastąpić.

Pogrzeb – 28 grudnia br. (środa) o godz. 13.30 na Cmentarzu Komunalnym na Dołach

Koleżanki i Koledzy z SDRP