red. EWA PANKKIEWICZ

9 kwietnia 2016 roku zmarła

red. EWA PANKKIEWICZ

dziennikarka i tłumaczka, przez wiele lat kierownik literacki polskich teatrów, autorka wielu publikacji prasowych. Tłumaczyła z języka angielskiego i czeskiego. Odznaczona Honorową Odznaką Miasta Łodzi.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się

15 kwietnia 2016 r. o godz. 14

w Kaplicy św. Wincentego a Paulo na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Smutnej w Łodzi,
po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

Cześć Jej pamięci.

Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
Oddział w Łodzi