Akcja „Znicz 2011”

Tradycyjnie pamiętaliśmy o grobach tych, którzy odeszli na wieczną wartę z szeregów dziennikarzy. Prawie 20-osobowa grupa przedstawicieli wielu redakcji Łodzi i regionu odwiedziła dziennikarskich mogił, zapalając symboliczne znicze pamięci. Dzięki uprzejmości Kol. Marka Skrzydlewskiego (po raz kolejny) opatrzyliśmy Lamki stosownymi plakietkami SDRP.

Akcję w naszym środowisku zorganizowała wiceprezes Zarządu OŁ SDRP red. Mirosława Ferenc, wspierana przez Koleżanki i Kolegów, m.in. Barbarę Machejko i Helenę Ochocką. Przy okazji sporządziły one aktualną listę zmarłych dziennikarzy, z lokalizacją miejsca pochówku. Lista ta zostanie niedługo wydrukowana w formie niewielkiej broszury.

Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP dziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy włączyli się do wspomnianej akcji, za zaangażowanie i pomoc w jej przeprowadzeniu.

Dodaj komentarz