Akcja „Znicz 2015”

PAMIĘTALIŚMY O LUDZIACH MEDIÓW
Tradycyjnie w październiku i listopadzie członkowie Oddziału Łódzkiego SDRP odwiedzają groby dziennikarzy i zapalają znicze pamięci. Tak było również w tym roku. Pojawiliśmy się na cmentarzach Łodzi, ale i regionu, m.in. Piotrkowa Trybunalskiego i Łasku. Przy okazji porządkowaliśmy mogiły zapomniane i bez opieki. Łącznie zapaliliśmy znicze na ponad 160 grobach.
Grupa dziennikarzy pod kierunkiem red. Ireneusza Kampinowskiego zapaliła znicze na ponad 30 mogiłach znajdujących się na cmentarzach przy ul. Ogrodowej. Kilka grobów jest nieco zapomnianych i musimy nimi się zająć, m.in. Janiny Krzywopiszyny, Roksany Nagy i Krystyny Wyrzykowskiej.
Redaktor Mirosława Ferenc z red. Edwardem Müllerem, a także red. Grażyna Bożyk i red. Krzysztof Komorek odwiedzili kilkadziesiąt dziennikarskich grobów na cmentarzu na Zarzewie. Z kolei ośmioosobowa grupa pod kierunkiem red. Mariana Strzeleckiego paliła znicze i porządkowała niektóre groby na cmentarzach na Dołach (łącznie ponad 70 mogił).
Redaktor Ryszard Poradowski odwiedził mogiły kilku dziennikarzy z Piotrkowa Trybunalskiego i Łasku.
To tylko kilka przykładów ilustrujących tegoroczną akcję. Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP ocenił ją pozytywnie, wskazując na potrzebę zajęcia się zaniedbanymi mogiłami i wydania w 2016 roku kolejnej edycji informatora o zmarłych dziennikarzach i pracownikach mediów.
W tegorocznej akcji wzięli udział, m.in.: Halina Batorowicz, Grażyna Bożyk, Mirosława Ferenc, Ilona Grzesiak, Mieczysław Gumola, Piotr Jaskow, Alicja Juśkiewicz, Ireneusz Kampinowski, Krzysztof Komorek, Zofia Kraszewska, Zdzisław Marzec, Edward Müller, Ryszard Poradowski, Nina Smoleń, Henryk Sroczyński, Marian Strzelecki, Dariusz Woszczalski, Wiesław Wróbel i Andrzej Zaliński. Zarząd dziękuje wszystkim uczestnikom akcji „Żnicz”.

R. Poradowski
przewodniczący OŁ SDRP