„Szlakiem pamięci” – także w internecie

Dzięki olbrzymiej pracy red. Ireneusza Kampinowskiego, a wcześniej zespołu pod kierunkiem red. Mirosławy Ferenc, powstał wykaz zmarłych dziennikarzy ziemi łódzkiej, spoczywających na cmentarzach Łodzi i województwa. Kilka edycji tego wydawnictwa, uzupełnianych i uaktualnianych co roku, trafiło już do rąk Czytelników. Tak było i w tym roku.
W 2016 r. wydawnictwo to wzbogacone zostanie o plany łódzkich cmentarzy z zaznaczonymi mogiłami dziennikarzy i ludzi mediów, a także zdjęcia wielu nagrobków. Trwają już przygotowania tej kolejnej edycji.
Uprzejmie prosimy o informacje na temat dziennikarskich grobów, szczególnie takie dane, które mogą wzbogacić wspomniane wydawnictwo. Informacje proszę kierować pod adresem: Oddział Łódzki SDRP, Łódż, ul. Piotrkowska 67, lokal 31. (Stowarzyszenie Polska Wschód), tel. 607583240 lub e-mail: grazyna.bozyk@op.pl. Można też skontaktować się z red. I. Kampinowskim: tel. 604-308-913 i Marianem Strzeleckim 42 678-11-42.
Przy okazji informujemy, iż na naszym portalu znajduje się ostatnia edycja wspomnianego opracowania.

Zarząd SDRP
Oddział w Łodzi