Blaski i cienie budowy demokracji lokalnej

Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła konkurs dla dziennikarzy prasy lokalnej: „Blaski i cienie budowy demokracji lokalnej – wolna i niezależna prasa, gwarantem demokracji i podnoszenia jakości życia publicznego”.

W konkursie mogą uczestniczyć autorzy tekstów opublikowanych w 2009 r. , poświęconych, jak napisano w informacji prasowej, „wspieraniu budowy społeczeństwa obywatelskiego i postaw zaangażowania w sprawy publiczne lub kontrolnej roli mediów wobec lokalnych instytucji, ważnych dla życia społecznego obywateli”.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.prezydent.pl. Opublikowane materiały należy nadsyłać do 31 marca 2010 r. (Kancelaria Prezydenta RP, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10, mail: konkurs.medialokalne@prezydent.pl).

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się w Pałacu Prezydenckim 3 maja 2010 r.. Zwycięzca konkursu otrzyma 15 tys. zł oraz Złote Pióro. Zostaną przyznane dwa wyróżnienia po 5 tys. zł.

Szef Kancelarii Prezydenta RP, Władysław Stasiak powiedział ogłaszając konkurs, że „rola mediów lokalnych w trudnej budowie demokracji lokalnej jest nie do przecenienia”. A przy budowaniu praktycznej demokracji mediów lokalnych nie ma, choć powinny być one jak „szczepionka na patologie społeczne”. Krzysztof Skowroński, przewodniczący jury konkursu stwierdził, że „być dziennikarzem lokalnym jest trudniej niż w Warszawie, trudniej w terenie ukryć się w układzie interesów”. A konkurs powinien pokazać prawdziwe media lokalne. Władysław Stasiak podkreślił, że celem konkursu jest „publiczne pokazanie, jak ważne są media lokalne”,.

Zachęcając do udziału w konkursie zacytujmy fragment jego regulaminu: „Konkurs ma promować rolę niezależnej prasy lokalnej jako czynnika wyznaczającego standardy zachowań i wzmacniającego identyfikację mieszkańców z powiatem i gminą”.

Wśród partnerów konkursu są m.in. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.

baj

Dodaj komentarz