Czy powstanie dziennikarski związek zawodowy?

Sprawa powraca jak bumerang, bo środowisko dziennikarskie w naszym kraju z powodu rozbicia i różnic ideologicznych do dziś nie pozbierało się po różnego rodzaju weryfikacjach i przemianach, a w konsekwencji nie ma swojej reprezentacji zawodowej. Nasze stowarzyszenie ma charakter twórczy i nie jest, niestety, partnerem w rozmowach z pracodawcami, a to w praktyce oznacza, że dziennikarze są dziś w fatalnej sytuacji materialnej, spadła ranga tego zawodu, pracodawcy przestali się troszczyć o podnoszenie jakości i kształcenie żurnalistów.

Czy to wszystko może się zmienić na lepsze w najbliższym czasie? Choć podejmujemy próby współpracy np. z SDP czy niektórymi pracodawcami, na ogół droga do porozumienia i współdziałania jest raczej daleka. A marzy nam się, by np. w Łodzi taki znaczący pracodawcy jak „Polskapresse” czy „Agora” odczuwali większą potrzebę współdziałania z organizacjami twórczymi czy zawodowymi.

Oddział Małopolski SD RP po raz kolejny wychodzi z propozycją powołania Związku Zawodowego Dziennikarzy RP, nawiązując do tradycji. Mija właśnie 95 lat, gdy dwa syndykaty – lwowski i krakowski (1914 r.) rozpoczęły organizować środowisko dziennikarskie. W 1924 r. 11 syndykatów regionalnych utworzyło Związek Syndykatów Dziennikarzy RP. Dwa syndykaty – dziennikarzy i wydawców – doprowadziły w 1938 r. do zawarcia układu zbiorowego.

Zdaniem Kolegów z Krakowa, ZZDRP dawałby prawo występowania w imieniu środowiska dziennikarskiego i reprezentowania go wobec właścicieli mediów i władzy. Czy uda się stworzyć taką organizację? – zobaczymy. Podczas ostatniego zebrania Zarządu OŁ SD RP dyskutowaliśmy na ten temat. E. Miller przypomniał, że próba uaktywnienia w Łodzi Syndykatu Dziennikarzy nie wypaliła, nic nie wyszło także z inicjatyw poznańskiej stworzenia zw. zaw. dziennikarzy. „Jednak trzeba spróbować, bo taki związek jest potrzebny” – stwierdził W. Rodacki. Zarząd postanowił życzliwie obserwować inicjatywę.

Dodaj komentarz