Jubileusz red. Krystyny Mojkowskiej

Z okazji jubileuszu najlepsze życzenia złożył red. Krystynie Mojkowskiej m.in. prezes ZG SDRP Jerzy Domański

Z okazji jubileuszu najlepsze życzenia złożył red. Krystynie Mojkowskiej m.in. prezes ZG SDRP Jerzy Domański

W lutym minionego roku (2012) red. Krystyna Mojkowska, wdowa po red. Stanisławie Mojkowskim (1911-1978), byłym redaktorze naczelnym łódzkiego „Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego”, „Dziennika Łódzkiego”, „Głosu Robotniczego” i prezesie RSW „Prasa-Książka-Ruch, obchodziła jubileusz 90-lecia. Gratulowano jej m.in. pracy społecznej na rzecz starszych dziennikarzy środowiska warszawskiego i życzono dużo zdrowia. Do tych życzeń przyłącza się także Łódź!