Kondolencje dla Edka Müllera

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY

Koledze Redaktorowi Edwardowi Müllerowi

składają

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Pogrzeb odbędzie się w piątek 27 marca 2015 roku o godz. 11.30
na Cmentarzu Komunalnym Zarzew w Łodzi