Spotkanie Noworoczne

Koleżanki i Koledzy!

Nasze cykliczne SPOTKANIE NOWOROCZNE odbędzie się
16 stycznia br. o godzinie 16.00
w siedzibie
Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi
przy ulicy Łąkowej 11
II piętro
jest winda!

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Łodzi