NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SDRP

Zebraliśmy się i… wybraliśmy NOWY ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SDRP Dziennikarze regionu łódzkiego należący do SDRP podsumowali minioną kadencję działalności w latach 2016-2021 i dokonali wyboru nowych władz oddziału: przewodniczącym został ponownie red. Ryszard Poradowski wiceprzewodniczącym – red. Ireneusz Kampinowski sekretarzem/skarbnikiem – red. Grażyna Bożyk członkami Read More …

Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego SDRP za lata 2016-2021

Przedłużona z powodu pandemii koronawirusa kadencja 2016–2021 była nietypowa z wielu powodów. Covid-19 zdezorganizował niemal całkowicie funkcjonowanie oddziału, wyhamował działalność statutową w okresie od marca 2020 roku. Dalsza dezintegracja życia społecznego w kraju i głęboki kryzys w mediach także niekorzystnie odbiły się na działalności stowarzyszenia w Read More …

Naczelne władze stowarzyszenia

16 marca 2017 IX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – obradujący 15 marca 2017 r. w Domu Dziennikarza w Warszawie – dokonał wyboru władz naczelnych stowarzyszenia oraz nakreślił kierunki działania na czteroletnią kadencję. Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie wybrany redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” Read More …

Deklaracja Programowa SDRP – 18 marca 2017 r.

W czasach, kiedy media publiczne przestają być publicznymi, degradacja i pauperyzacja zawodu dziennikarskiego zbliżyła się do stanu krańcowego, kiedy dziennikarze stają się niepotrzebni, a w redakcjach ich miejsce zajmują pracownicy medialni, czas zadać pytanie: Dokąd zmierzamy? Komu ma służyć nasze stowarzyszenie? Jesteśmy pozarządową, dobrowolną zawodowo Read More …

1 proc. dla SDRP

Nie wymaga to wielkiego wysiłku ani wyrzeczeń. Przekaż 1 proc od swojego podatku dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie na co dzień reprezentuje i wspomaga środowisko dziennikarskie, prowadzi portal DZIENNIKARZERP Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny KRS 0000043110

Dziennikarze wszystkich opcji, łączcie się…”

Szanowne koleżanki i koledzy! Z wielkim niepokojem obserwujemy kroczącą pauperyzację i słabnącą pozycję społeczną naszego zawodu. Coraz więcej jest w mediach reklam, coraz mniej prawdziwego dziennikarstwa. Czas bić na alarm! Wydawcy wykorzystując ideowe podziały środowiska okradają je systematycznie z korporacyjnych przywilejów, wypracowanych przez poprzedników, zagrażając Read More …

Składki członkowskie

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o konieczności opłacania miesięcznych składek członkowskich. Dla dziennikarza czynnego zawodowo wynosi ona 15 zł, zaś rencisty i emeryta – 6 zł. Nowa legitymacja kosztuje 40 zł. W sprawach związanych z opłacaniem składek prosimy kontaktować się ze skarbnikiem (patrz: skład zarządu).