Nasi delegaci na IX Zjeździe SDRP

Na tym zjeździe oczekiwaliśmy ustalenia busoli, by wiedzieć, w jakim kierunku podążać w najbliższych latach. Sytuacja dziennikarstwa polskiego jest bardzo trudna, więc i oczekiwania środowiska są duże. Rzecz jednak w tym, że środowisko jest rozbite, niejednolite, pogruchotane politycznie i celowo osłabione przez władzę. To wszystko nie tylko utrudnia stworzenie jednolitego wspólnego programu działania dla takiej organizacji jak SDRP, ale i osłabia dziennikarstwo.

P1190112

P1190133

Czy zmierzamy w kierunku organizacji związkowej, czy też utrzymujemy twórczy charakter SDRP, a może czas na „wyprowadzenie sztandaru” i oddanie pola politykom i politykierom? – takie pytania zadawaliśmy sobie już podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej i nie da się ukryć, że nastroje były raczej minorowe. Na zjeździe diagnozę sytuacji w naszym środowisku dał ustępujący przewodniczący red. Jerzy Domański, mówiąc wprost, że jesteśmy dziś jedyną rozsądną siłą w środowisku, reprezentacją ludzi zepchniętych często na margines życia społecznego – a więc musimy trwać. Do SDRP należy prawie 1100 dziennikarzy, poszczególne organizacje w terenie robią kawał dobrej roboty dla integracji środowiska, reprezentowania jego interesów i popularyzowania wzorców etycznych, które powinny być fundamentem zdrowego dziennikarstwa.

Powiedzmy sobie szczerze: inne organizacje dziennikarskie odeszły od tego, co powinno być naszym etosem, jeszcze inne działają na marginesie życia publicznego, a więc nie odgrywają znaczącej roli. Nasze stowarzyszenie, choć mocno osłabione różnymi szkodliwymi procesami, zachowało, jak mówiono, zdrowy kręgosłup i zachowuje się nadal przyzwoicie. Wypracowano stanowisko, że tego musimy się trzymać w najbliższych latach.

A że podczas przeprawy przez rzekę nie zmienia się koni przy powozach – postanowiono po raz kolejny powierzyć kierownictwo stowarzyszenia red. Jerzemu Domańskiemu i sekretarzowi generalnemu Maślankiewiczowi. Podziękowaliśmy im za te cztery trudne minione lata pracy dla środowiska, w tym również red. Andrzejowi Bilikowi, który reprezentował nas na arenie międzynarodowej. Nowym naszym reprezentantom w organach stowarzyszenia życzyliśmy sukcesów, które potrzebne są i nam.

P1190116

Oddział łódzki na zjeździe w Warszawie reprezentowali z racji uzyskania mandatu delegata: Grażyna Bożyk i Andrzej Kałuża (ze względu na chorobę nie uczestniczyła w obradach Mirosława Ferenc), a także jako przewodniczący oddziału Ryszard Poradowski. Nasi reprezentanci byli aktywni, zabierali głos, uczestniczyli w pracy delegatów. Bardzo pomocne okazało się doświadczenie prawnicze A. Kałuży, R. Poradowski mówił o oczekiwaniach od zjazdu naszego środowiska, a także zagrożeniach oraz potrzebach dziennikarzy, szczególnie młodych, z kolei G. Bożyk poruszyła bardzo ważny problem języka współczesnych mediów.

P1190122

Czy zjazd zmienia radykalnie kierunek naszego działania? Nie, nadal musimy integrować środowisko, wspomagać tych, którzy potrzebują pomocy i czekać na lepsze czasy, gdy także państwo dostrzeże wreszcie żurnalistów i zapewni im odpowiednie warunki prawne i organizacyjne do należytego funkcjonowania. Musimy też zmieniać środowisko łódzkie – pozyskiwać młodych dziennikarzy, współpracować z innymi organizacjami dziennikarskimi i lokalnymi władzami. Te ostatnie, niestety, wciąż dalekie są od rzetelnej współpracy i wspierania dziennikarzy.

Ryszard Poradowski
przewodniczący Oddziału Łódzkiego SDRP

Naczelne władze stowarzyszenia
16 marca 2017

IX Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej – obradujący 15 marca 2017 r. w Domu Dziennikarza w Warszawie – dokonał wyboru władz naczelnych stowarzyszenia oraz nakreślił kierunki działania na czteroletnią kadencję.

Przewodniczącym Zarządu Głównego SDRP został ponownie wybrany redaktor naczelny tygodnika „Przegląd” JERZY DOMAŃSKI. Wiceprzewodniczącym został SŁAWOMIR PIETRZYK, sekretarzem generalnym ANDRZEJ MAŚLANKIEWICZ, sekretarzem ds. międzynarodowych TOMASZ MIŁKOWSKI, skarbnikiem JERZY BYRA.

Do Zarządu Głównego poza przewodniczącymi zarządów oddziałów weszli: ANDRZEJ BILIK, IRENEUSZ HYRA i RYSZAD SŁAWIŃSKI.

Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano BRONISŁAWĘ KUFEL-WŁODEK, członkami GKR zostali EWALD DUKACZEWSKI i SŁAWOMIR MALINOWSKI.

Przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego wybrano WOJCIECHA GRABOWSKIEGO, zastępcą przewodniczącego został LESZEK MARMON, sekretarzem KAZIMIERA BŁAŻEWICZ-IZDEBSKA, członkami GRAŻYNA WALKOWIAK i HENRYK ZAGAŃCZYK.
Do Zarządu Głównego poza przewodniczącymi zarządów oddziałów weszli: ANDRZEJ BILIK, IRENEUSZ HYRA i RYSZAD SŁAWIŃSKI.