Zmarła Red. Irena Beck

Ze smutkiem i zadumą przyjęliśmy wiadomość o śmierci Damy łódzkiego dziennikarstwa

Red. IRENY BECK

od 1947 roku przez wiele lat związanej z łódzką prasą – była kierownikiem działu wojewódzkiego w „Dzienniku Łódzkim”, miejskiego w „Expressie Ilustrowanym” i działu kulturalnego w „Głosie Robotniczym”; najwięcej swojej aktywności zawodowej poświęciła Polskiej Agencji Prasowej, gdzie jako zastępca kierownika oddziału łódzkiego przepracowała 30 lat.

Red. I. Beck była aktywną działaczką społeczną, w latach 50. i 60. pełniła funkcję skarbnika, a następnie sekretarza oddziału łódzkiego SDP. W 1976 roku otrzymała Dyplom Honorowy Zarządu Głównego SDP za 30 lat pracy w dziennikarstwie.

Za zasługi dla dziennikarstwa polskiego odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Irenę Beck pożegnaliśmy 14 marca 2022 roku na łódzkim cmentarzu Doły.

Cześć Jej pamięci!

  •                          Koleżanki i Koledzy z Łódzkiego Oddziału SDRP