Pół wieku na Domu Prasy

Od ponad półwiecza na byłym Domu Prasy przy ul. Piotrkowskiej 96 ( tu mieściły się wszystkie najważniejsze redakcje, m.in. „Głosu Robotniczego”, „Dziennika Łódzkiego”, „Expressu Ilustrowanego”, „Karuzeli”, znajduje się tablica pamiątkowa ku czci łódzkich dziennikarzy. Oto jej treść:

Pamięci dziennikarzy łódzkich zamordowanych przez hitlerowców i poległych w walce o wolność i demokrację. Społeczeństwo Łodzi. Łódź.7 V 1961 r.

Mimo solidnych obietnic ze strony władz miejskich, które zapowiadały szybkie remont, Dom Prasy od wielu lat stoi pusty, nie widać jakoś, by spełniały się obietnice związane z jego modernizacją i adaptacją na inne potrzeby. Obawiamy się, by znajdująca się na frontowej ścianie tablica nie podzieliła losu innych tego typu pamiątek i nie zniknęła któregoś dnia, jak to się stało z wieloma tablicami pamiątkowymi w Łodzi…