Potęga prasy 2021

Dziennikarski obóz w Rewalu

W wakacje, po raz dwudziesty trzeci w nadmorskiej miejscowości Rewal odbędzie się obóz dziennikarski dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat pod nazwą Potęga prasy. W tym roku na dwóch dwutygodniowych turnusach dziewczęta i chłopcy wezmą udział w warsztatach radiowych, telewizyjnych i prasowych. Jak co roku, prowadzić będą własną stację radiową, wydawać gazetę „Rewalacje” i produkować krótkie programy telewizyjne. Opiekę merytoryczną sprawować będą zawodowi dziennikarze.

       W ciągu dwudziestu dwóch lat w Rewalu z zawodem dziennikarza po raz pierwszy w życiu zetknęło się i odbyło pierwsze praktyki dziennikarskie ponad 1000 dziewcząt i chłopców. Niektórzy pracują teraz w radiu, prasie i telewizji.

       W najbliższe wakacje, jak i poprzednio, dziewczęta i chłopcy będą wydawać gazetę „Rewalacje”, będą zbierać materiały prasowe, pisać informacje i artykuły, robić zdjęcia, a następnie na komputerach przygotowywać strony gazety do druku.

       Całość, po wydrukowaniu w profesjonalnej drukarni, młodzi redaktorzy sami rozprowadzają wśród turystów i mieszkańców Rewala. Gazeta wydawana jest jako tygodnik w nakładzie ok. 500 egzemplarzy. Każdy turnus wydaje jeden numer gazety. Na czele redakcji stoi redaktor naczelny. Sekretarz redakcji organizuje pracę całego zespołu i zatwierdza do druku strony, choć – oczywiście – ostatnie słowo należy do redaktora naczelnego. Jest korekta, czyli osoby czytające teksty przed drukiem, w celu wychwycenia błędów, są też fotoreporterzy. Jak w każdej gazecie jest także dział reklamy, który zajmuje się akwizycją, przygotowuje i redaguje reklamy.

       Do dyspozycji młodzieży jest jedyna w kraju i być może na świecie rozgłośnia radiowa RewalStacja, czynna tylko w wakacje, nadająca swój program w Rewalu i okolicach w paśmie 99,2 MHz. Audycje nadawane są codziennie, prowadzi i realizuje je młodzież pod kierunkiem dziennikarza radiowego. W ramówce znajdują się takie pozycje jak: serwis informacyjny, przegląd prasy, gość programu, prognoza pogody, powieść radiowa i konkurs. Są także tzw. audycje autorskie, w których młodzież prezentuje np. swoją ulubioną muzykę.

       Od kilku lat obok radia i gazety funkcjonuje telewizja internetowa TeVa-Rewal. Materiały publikowane są na kanale internetowym You Tube. Młodzi dziennikarze sami przygotowują programy: ustalają plan zdjęć, nagrywają materiały, montują, a potem publikują. Wcześniej przechodzą odpowiednie szkolenia.

       Od samego początku w obozach szkoleniowych Potęga prasy biorą udział członkowie Łódzkiego Oddziału SDRP. Przede wszystkim sprawują opiekę merytoryczną, ale dzielą się też doświadczeniami, wprowadzają młodzież w tajniki zawodu. Od lat najbardziej w szkolenie młodzieży zaangażowani są redaktorzy Grażyna Bożyk i Ryszard Poradowski.

       Naborem na obozy i ich organizacją zajmuje się Regionalna Agencja Turystyki „Grand Tour” w Łodzi. Wszystkiemu patronuje „Angorka” – dodatek do tygodnika „Angora”.

Ireneusz Kampinowski

Na zdjęciu: pierwsza strona gazety wydanej na jednym z ubiegłorocznych turnusów w Rewalu