Razem silniejsi! Inauguracja unijnego szkolenia w Łodzi

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczęło w Łodzi realizację szkoleniowego projektu Udział związków zawodowych i organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Celem unijnego projektu jest przeszkolenie około 400 przedstawicieli związków zawodowych i organizacji dziennikarskiej w zakresie legislacji i stanowienia prawa. W ramach I etapu projektu w każdym województwie odbędzie się spotkanie związków zawodowych z udziałem stowarzyszenia dziennikarskiego na temat udziału w tworzeniu prawa na szczeblu zakładowym, lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym.

W siedzibie OPZZ w Łodzi 7 grudnia br. zainaugurowano cykl szkoleniowy, który w założeniu organizatorów ma trwać aż do maja 2019 roku. Kolejne panele dyskusyjne jeszcze w grudniu tego roku. zorganizowane zostaną w Kielcach i Katowicach. W drugim etapie przewiduje się przeszkolenie związkowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na dwudniowych zjazdach. Całe szkolenie wyłoni certyfikowanych specjalistów w zakresie ich udziału w tworzeniu prawa zakładowego, lokalnego i krajowego.

Gospodarzem spotkania inaugurującego był przewodniczący łódzkiego OPZZ Marek Błaszczyk, a władze stowarzyszenia dziennikarzy reprezentował redaktor Marek Kuliński.

Wykład wprowadzający przeprowadził dostępnie mecenas Adam Galec. Zdaniem referenta, jakość obecnego prawa nie jest zbyt dobra i trzeba włożyć wiele wysiłku w jego dostosowanie do prawa unijnego. Jednak nawet w obecnych warunkach rozbicie ruchu związkowego i brak jedności środowiska dziennikarskiego skutkuje osłabieniem pozycji pracowników wobec pracodawców. Zbyt wolno wprowadzane są zakładowe i międzyzakładowe układy zbiorowe pracy. Także praktyki Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych budzą spore zaniepokojenie.
Po wprowadzającym wykładzie odbył się dwuczęściowy panel dyskusyjny dotyczący głównie kwestii udziału partnerów społecznych oraz organizacji pozarządowych w procesach stanowienia prawa w Polsce. W dyskusji tej prym wiedli związkowcy z MPK i łódzkiej organizacji ZNP.

Dyskusja była krytyczna wobec sytuacji w ruchu zawodowego i lekceważenia przez pracodawców nawet istniejących norm prawnych. Przykładem niemocy może być, na przykład, przytoczony przez związkowców z MPK fakt narzucenia przez zarząd spółki obowiązku przewożenia rowerów w miejskich autobusach. Za ewentualne następstwa wypadków odpowiada kierowca. Autobusy miejskie nie mają odpowiednich uchwytów zabezpieczających przewożone rowery. O wypadek nietrudno, na interwencje związkowców zarząd MPK odpowiada, że wykonuje jedynie nakazy rady miasta, a ewentualne następstwa prawne wypadków to ryzyko kierowców, którym ewentualnie może zapewnić pomoc prawną.

W dyskusji padało wiele konkretnych przykładów lekceważenia nawet podstawowych praw pracowniczych, wiele było rozgoryczenia i żalu. Część odpowiedzi dyskutanci sami sobie wypracowali wskazując na słabe uzwiązkowienie zakładów pracy, rozbieżne interesy różnych grup zawodowych, a także nieliczne starania o zakładowe i międzyzakładowe układy zbiorowe pracy. Przebieg dyskusji potwierdził więc w pełni potrzebę zorganizowania tego szkolenia i z pewnością zaowocuje ożywieniem w ruchu zawodowym i inicjatywach obywatelskich.

Edward Muller