RED. JERZY KISSON-JASZCZYŃSKI

20 marca 2018 roku zmarł w wieku 88 lat długoletni dziennikarz, publicysta i pisarz

RED. JERZY KISSON-JASZCZYŃSKI

redaktor naczelny „Gazety Ziemi Piotrkowskiej” w latach 1959–1978, współpracownik wielu pism w kraju i poza jego granicami, autor wielu książek, działacz społeczny, m.in., Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, radny Piotrkowa czterech kadencji, inicjator ogólnopolskiego konkursu literackiego o „Rubinową Hortensję”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Pogrzeb odbędzie się z kaplicy przy ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim

27 marca 2018 roku o godz. 11.30

Zarząd Oddziału SDRP

w Łodzi