Ukazało się właśnie drukiem długo oczekiwane opracowanie – Z DZIEJÓW PRASY ŁÓDZKIEJ 1945-2005

Po „Leksykonie dziennikarzy Ziemi Łódzkiej 1945-2005”, który trafił do rąk Czytelników na początku 2013 roku, doprowadziliśmy do końca kontynuację tego wydawnictwa w postaci tomu „Z dziejów prasy łódzkiej 1945-2005”. Podobnie jak wydawnictwo sprzed 5 laty i ten tom powstał dzięki licznej grupie zapaleńców zgrupowanych wokół Zarządu Oddziału SDRP w Łodzi. Oni też przygotowali suplement „Leksykonu”, w którym znalazło się kilkadziesiąt nazwisk dziennikarzy
i ludzi mediów. Wszystkie te wydawnictwa zaistniały całkowicie społecznie.

     „Z dziejów prasy łódzkiej 1945-2005” – to – jak wspomniałem – kontynuacja wcześniej wydanego „Leksykonu”. Wyszliśmy bowiem z założenia, że żyjący jeszcze dziennikarze będący świadkami powojennych burzliwych przemian w łódzkich mediach, nie bacząc na piętrzące się przeszkody, np. w postaci braku źródeł czy bariery metodologiczne, powinni zostawić żywe świadectwo, oddając jednocześnie hołd ludziom tworzących media. Spory historyczne i ideologiczne zostawiamy badaczom, zależało nam bowiem przede wszystkim na uratowaniu
dla przyszłych pokoleń wiedzy na temat mediów i ich twórców. Choć okres powojenny nie jest przecież zbyt odległy, okazuje się, że różnorodnych świadectw funkcjonowania mediów brakuje, a akademickie opracowania obarczone są olbrzymią liczbą błędów, uproszczeń i tendencyjnością. Ponadto burze dziejowe, jakich nie oszczędziły nam lata powojenne, spowodowały olbrzymią rotację kadr, a w konsekwencji brak wiedzy o wielu dziennikarzach. Nasze wydawnictwa są właśnie próbą ocalenia pamięci o tych przemianach i ludziach mediów.

Wydany tom przygotowany został przez 14 autorów, z których niemal wszyscy byli bezpośrednimi świadkami przeobrażeń mediów, niejednokrotnie tkwili w samym środku przemian,
a nawet je współtworzyli, jak choćby red. Marek Filanowicz, Jerzy Kisson-Jaszczyński, Adam Lewaszkiewicz czy Edward Muller. Dlatego ich wspomnienia mają tak olbrzymi walor autentyczności i nie dorówna im żadne opracowanie naukowe.

W opracowaniu tym znalazły się artykuły poświęcone, m.in.: najważniejszym tytułom prasowym w powojennej Łodzi („Głos Robotniczy”, „Dziennik Łódzki”, „Express Ilustrowany”, „Odgłosy”, „Angora”, „Gazeta Ziemi Piotrkowskiej”, „Nad Wartą”, „Wiadomości Skierniewickie”), nie pominęliśmy też wciąż niedocenianej TvP Łódź, po raz pierwszy spróbowaliśmy też spojrzeć z punktu widzenia historyka na Łódzkie Wydawnictwo Prasowe, będące oddziałem terenowym koncernu „RSW „Prasa-Książka-Ruch”. Poszczególne rozdziały wzbogacone zostały cenną ikonografią.

Wspomniany zestaw wydawnictw powstał dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu kilkudziesięcioosobowego zespołu składającego się głównie z dziennikarzy – członków SDRP. Potraktowali ono opracowania jako wkład w dzieje mediów Ziemi Łódzkiej.

Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy autorów opracowań znajdujących się w omawianym tomie: Katarzyna Baranek, Bożena Bilska-Smuś, Halina Cywińska, Marek Filanowicz, Piotr Jach, Ireneusz Kampinowski, Jerzy Kisson-Jaszczyński, Adam Lewaszkiewicz, Agnieszka Lichawska, Edward Muller, Helena Ochocka, Ryszard Poradowski i Jerzy Wilmański,

W imieniu Zarządu Oddziału SDRP w Łodzi pragnę podziękować wszystkim za olbrzymi wkład pracy, bezinteresowność i zaangażowanie. Dotyczy to zarówno zespołu redakcyjnego, jak i tych którzy nas wspierali, docierali do bohaterów opracowań i udostępniali materiały źródłowe. Dziękujemy też za wsparcie i merytoryczną pomoc wielu kolegom dziennikarzom, szczególnie zaś redakcji „Angory” z prezesem Mirosławem Kulisiem i red. naczelnym Pawłem Woldanem na czele. To dzięki nim wszystkim udało się stworzyć ten specyficzny konterfekt ludzi i mediów okresu powojennego.

Ryszard Poradowski

——————————————

Z dziejów prasy Ziemi Łódzkiej 1945-2005, red. R. Poradowski, Łódź 2018, ss. 224