Spotkanie Noworoczne

Koleżanki i Koledzy
serdecznie zapraszamy na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się
15 stycznia (środa) o godzinie 15.00
w kawiarni Łódzkiego Domu Kultury (I piętro)
Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy
Oddział w Łodzi