Zmarł prof. Jerzy Woźniak – były rektor Szkoły Filmowej w Łodzi

 

Prof. Jerzy Woź­niak – ope­ra­tor, re­ży­ser i re­ali­za­tor te­le­wi­zyj­ny, re­ży­ser te­atral­ny, pe­da­gog, w la­tach 2002-08 rek­tor Szko­ły Fil­mo­wej w Łodzi zmarł we wto­rek rano (28 stycznia 2014 r.) w Ka­li­szu. Kilka dni wcześniej w Kaliszu poślizgnął się na oblodzonym, nieposypanym piaskiem chodniku i uderzył głową o beton. Trafił do szpitala, gdzie w wyniku odniesionych obrażeń zmarł.

Jerzy Woźniak urodził się w Łodzi 29 maja 1938 r. W latach 1962-1998 był pracownikiem TVP, początkowo operatorem, realizatorem i reżyserem w łódzkim ośrodku TVP, w latach 1979-89 kierownikiem jego Działu Realizacji, w latach 1994-98 dyrektorem naczelnym Ośrodka. W roku 1998 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Oddziałów Terenowych ds. Programowych TVP, w ramach której opracował projekt Telewizji Regionalnej (3 Program TVP).

Od 1962 wykładał w Szkole Filmowej w Łodzi. W latach 1987-93 i 1999-2002 pełnił funkcję dziekana Wydziału Operatorskiego, w latach 1993-94 prorektora ds. współpracy z zagranicą, w latach 2002-08 rektora uczelni. Inicjator organizowanego w latach 1993-2011 przez uczelnię Międzynarodowego Festiwalu Szkół Filmowych i Telewizyjnych „Mediaschool”. Współpracował też z uczelniami filmowymi w Jugosławii, Chorwacji i Francji. Jako reżyser teatralny współpracował m.in. z Teatrem Wielkim w Łodzi.

Przed rokiem w maju w Szkole Filmowej odbył się uroczysty benefis z okazji 75 urodzin Profesora – przygotowany w hali filmowej Szkoły, w tajemnicy przed jubilatem, przez Wydział Operatorski. Mówił wtedy m.in., że dzieli swoje życie na osiemnastki. – Kiedy skończyłem pierwszą osiemnastkę, zapaliłem papierosa. Kiedy skończyłem drugą – były pierwsze sukcesy w telewizji, następną – zostałem dyrektorem w telewizji w Łodzi i Warszawie. A kiedy skończyłem kolejną osiemnastkę, przestałem palić papierosy… – opowiadał.

Był człowiekiem pełnym pasji i życzliwości dla ludzi, pogodny, uśmiechnięty. Niejednokrotnie denerwował się na naszą rzeczywistość, ale przez całe życie ją doskonalił. Służył innym z pasją i życzliwością.

Bywał na naszych spotkaniach środowiskowych. Należał do naszego Stowarzyszenia, czuł więź z ludźmi mediów. Nie pojawi się już wśród nas.

Żegnamy Cię, Profesorze!

Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP