Stanowisko ZG SDRP

STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy RP wyraża zaniepokojenie sytuacją pracowników środków masowego przekazu w Polsce.

Niepokoją zwłaszcza obserwowane w ostatnim czasie nieuzasadnione merytorycznie zwolnienia licznych grup dziennikarzy i innych pracowników mediów. Wszystko wskazuje na to, ze powodem tych zwolnień jest jedynie chęć utrzymania wysokich zysków przez właścicieli mediów.

Wyrażamy sprzeciw wobec działań godzących w godność dziennikarzy i prowadzących do jeszcze większej pauperyzacji środowiska dziennikarskiego

Zarząd Główny SDRP
Warszawa, 12 stycznia 2009.

Dodaj komentarz