UCHWAŁA nr 2/11/2023

Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie odnowy mediów publicznych

Warszawa, 28 listopada 2023 roku

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego SDRP dyskutowano o aktualnej sytuacji w mediach i o działaniach, które powinny przywrócić im charakter publiczny oraz obywatelski. W związku z nadzieją na dokonanie oczekiwanych zmian Zarząd Główny podjął uchwałę, której treść publikujemy.

  1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obserwacji i ogólnodostępnych badań medioznawczych stwierdza, że TVP i Polskie Radio w latach 2015-2023 zatraciły charakter mediów publicznych i obywatelskich. Zawładnięte przez polityków PiS, stały się tubami jednej partii i rządu zjednoczonej prawicy. W mediach tych dziennikarzy zastąpili propagandyści.
  2. W ramach przywracanego ładu prawnego Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w pełni popiera zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska, akceptowane przez opinię publiczną, szybkie i konieczne zmiany w TVP, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej, w celu przywrócenia im statusu mediów publicznych.
  3. W odnowionych mediach publicznych oczekujemy pluralizmu światopoglądowego, kontrolowanej misyjności, odkomercjalizowania i przywrócenia systemu redakcyjnego, zarządzania przez bezpartyjnych fachowców, zniesienia politycznego nadzoru w postaci Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Finansowania TVP i Polskiego Radia z publicznej opłaty audiowizualnej. Ograniczenia reklam.
  4. O kształcie mediów publicznych, w przyszłości, powinni współdecydować przedstawiciele opinii publicznej, stowarzyszeń dziennikarskich, związków zawodowych dziennikarzy i wydawców. Rada Prasowa przy premierze, zgodnie z obowiązującą ustawą, powinna być reaktywowana w trybie pilnym po 13 grudnia 2023 r.
  5. Uporządkowanie mediów publicznych, według wymogów współczesności, wymaga szybkiego uchwalenia nowej ustawy prawo prasowe i ustawy o zawodzie dziennikarza.
  6. Próby „nowego zawładnięcia” mediów publicznych w ramach  procesu porządkowania, spotkają się ostrym sprzeciwem dziennikarzy.
  7. Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje gotowość współpracy przy dokonywanych zmianach i pracach legislacyjnych z udziałem stowarzyszeń dziennikarskich oraz organizacji pozarządowych zajmujących się mediami.

(uchwała została przyjęta jednogłośnie)

ZARZĄD GŁÓWNY SDRP