Ukazała się książka o zmarłych dziennikarzach Łodzi i regionu – SZLAKIEM PAMIĘCI

bez-nazwy-1Dzięki staraniom członków Łódzkiego Oddziału SDRP ukazała się niewielka książka pt. „Szlakiem pamięci”, przybliżająca ponad 280 zmarłych dziennikarzy Łodzi i regionu. Oprócz podstawowej informacji o zmarłych żurnalistach, na kartach kolejnego wydawnictwa Stowarzyszenia znalazły się także zdjęcia nagrobków i plany cmentarzy. A wszystko to z myślą o uczczeniu pamięci nieżyjących dziennikarzy, wśród których byli znakomici twórcy, jak choćby red. Jerzy Wilmański, red. Adam Bieńkowski, red. Feliks Bąbol, red. Wiesław Jażdżyński, red. Wiesław Machejko, red. Adam Ochocki, prof. Jerzy Woźniak i red. Marian Zdrojewski. Na okładce książki znalazły się zdjęcia przypominające, m.in., znakomitego dziennikarza i redaktora naczelnego tygodnika „Angora” Piotra Różyckiego i Joanny Rudnickiej.

Prace nad wspomnianym wydawnictwem rozpoczęły się przed laty z inicjatywy red. Mirosławy Ferenc, przy współpracy Marka Skrzydlewskiego, książka oddawana teraz do rąk Czytelników przygotowana została przez zespół pod kierunkiem red. Ireneusza Kampinowskiego, którego wspierali, m.in.: red. Grażyna Bożyk, red. Mirosława Ferenc i red. Marian Strzelecki.

Książka ukazała się przed Świętem Zmarłych i doroczną akcją „Znicz” organizowaną na cmentarzach Łodzi i regionu przez członków OŁ SDRP. W tych dniach na wielu grobach dziennikarzy pojawią się znicze pamięci…

Zarząd OŁ SDRP

Promocja książki odbędzie
18 października 2016 roku o godz. 17
w siedzibie Oddziału Łódzkiego SDRP
przy ul. Piotrkowskiej 67, prawa oficyna, I piętro