Łódzka debata w sprawie planowanej reformy edukacji

W Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi w czwartek, 29 września, odbyła się debata lokalna w sprawie planowanej reformy edukacji. Jej organizatorami byli: Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Okręg Łódzki Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uczestniczyło w niej sto kilkadziesiąt osób – głównie dyrektorów łódzkich szkół, ale także „szeregowi” nauczyciele i rodzice uczniów.

Wszystkich przybyłych na debatę powitali jej organizatorzy: Marek Ćwiek, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP, Małgorzata Niewiadomska-Cudak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Małgorzata Moskwa-Wodnicka – wiceprzewodnicząca Klubu Radnych SLD i Sylwester Pawłowski – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej Łodzi.

Gościem specjalnym był prezes ZNP Sławomir Broniarz, a w roli eksperta wystąpiła Beata Matyjas, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji. Pod nieobecność przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Łódzkiego Kuratora Oświaty stronę rządową – twórców reformy – reprezentował Ryszard Szubański, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji ŁKO i jego zastępczyni Halina Cyrulska.

Po wystąpieniach przygotowanych przez organizatorów odbyła się – niezbyt bogata w liczbę zabierających głos – część poświęcona na wnioski, postulaty i opinie, zgłaszane przez uczestników tego spotkania.

Najwięcej istotnych informacji i przykładów błędów oraz niedoróbek przygotowywanej przez rządzących reformy edukacji zawierały, a także najwięcej oklasków będących wyrazem poparcia dla zawartych tam treści, zebrały dwa wystąpienia Katarzyny Lubnauer (Nowoczesna) – łódzkiej posłanki, wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży.

Końcowym akcentem spotkania było wystąpienie przewodniczącego Klubu Radnych SLD, przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Łodzi radnego Sylwestra Pawłowskiego, który odczytał projekt stanowiska uczestników debaty w sprawie projektu reformy edukacji, jaki po jego ostatecznym zredagowaniu zostanie przesłany do minister Zalewskiej.

Włodzisław Kuzitowicz

Stanowisko uczestników lokalnej debaty przeprowadzonej 29 września 2016 roku w Łodzi w sprawie planowanej reformy edukacji – TUTAJ
Link do tekstu „Stanowiska…”
http://www.lodz.znp.edu.pl/dodatkowe/2016/stanowisko_debata.pdf