Wspominkowa herbatka

W siedzibie Zarządu Oddziału Łódzkiego SDRP (ul. Piotrkowska 67) 14 listopada 2018 roku spotkali się członkowie naszego stowarzyszenia na Wspominkowej herbatce. Byli wśród nich dziennikarze, biorący  udział w tegorocznej akcji „Znicz”, podczas której odwiedzaliśmy groby naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów i zapalaliśmy znicze.

W 2017 roku zmarło aż siedmioro łódzkich dziennikarek i dziennikarzy. Na cmentarzach w Łodzi i Warszawie spoczęli:

FERENC MIROSŁAWA (1943–2017) – długoletnia dziennikarka łódzkiej prasy, m.in.: „Expressu Ilustrowanego”, „Głosu Robotniczego” i „Dziennika Łódzkiego”, wiceprzewodnicząca Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, laureatka wielu nagród dziennikarskich

cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Sopocka 18 (róg Ewangelickiej), grób 7 od bramy (przy ogrodzeniu).

FILANOWICZ MAREK (1933–2017) – długoletni redaktor „Głosu Robotniczego”, autor książek „Spowiedź reżimowego żurnalisty” oraz „Miasto Łódź w dwóch okresach bytu państwa polskiego – RP 1918–1939 i PRL 1946–1989”

cmentarz rzymskokatolicki „Doły”, kw. 45 naprzeciwko kw. 44, rz. 1, grób 12

JASKOW PIOTR ZBIGNIEW (1944–2017) – fotoreporter „Expressu Ilustrowanego”, współpracownik wielu gazet i czasopism

cmentarz rzymskokatolicki „Mania” w Łodzi, ul. Solec 11, kw. 7, rząd 16, grób 15

PASIKOWSKI KRZYSZTOF (1957–2017) – długoletni dziennikarz „Dziennika Łódzkiego”, współpracownik „Angory” i innych pism

cmentarz rzymskokatolicki, ul. Zakładowa 4 w Łodzi, kw. 13, rz. 7, grób 42

SROCZYŃSKI HENRYK (1932–2017) – dziennikarz prasy łódzkiej, reportażysta, sprawozdawca parlamentarny, długoletni redaktor „Głosu Robotniczego”

cmentarz rzymskokatolicki, ul. Zakładowa 4, kw. 9, rz. 10, grób 24

SZYMAŃSKI ANDRZEJ (1947–2017) – długoletni dziennikarz sportowy „Dziennika Łódzkiego”

cmentarz komunalny „Doły”, kw. 3, rz. 9, grób 1

TUSZYŃSKI BOGDAN (1932–2017) – redaktor sportowy „Expressu Ilustrowanego” i „Dziennika Łódzkiego” do 1953 r., później sprawozdawca sportowy w Polskim Radiu, autor kilkudziesięciu książek

cmentarz wojskowy na Powązkach

       Rok 2018 okazał się łaskawszy dla przerzedzonych szeregów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W tym roku zmarli:

MÜLLER EDWARD (1938–2018) – redaktor naczelny „Naszej Trybuny”, zastępca redaktora naczelnego „Expressu Ilustrowanego”, redaktor naczelny „Wiadomości Skierniewickich”, a także redaktor i stały felietonista kilku innych pism, działacz społeczny

cmentarz komunalny na Zarzewie, kw. 35, rz. 11, grób 37

RUDNICKI LESZEK (1943–2018) – przez ponad 25 lat był redaktorem „Dziennika Łódzkiego”, następnie „Głosu Robotniczego”

cmentarz komunalny na Dołach, kw. 34, rz. 18, grób 5

KISSON-JASZCZYŃSKI JERZY (1930–2018) – redaktor naczelny „Gazety Ziemi Piotrkowskiej” w latach 1959–1978, współpracownik pism w kraju i poza granicami, autor wielu książek, działacz społeczny

cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim

       Podczas spotkania wspominaliśmy nasze Koleżanki i naszych Kolegów, ich pracę, działalność, zasługi, życie osobiste, przypadki losowe. 

       Ogólnie można powiedzieć, że miejsca spoczynku większości łódzkich dziennikarzy są zadbane. Ale zdarzają się groby wymagające naprawy lub renowacji. Dotyczy to zwłaszcza niektórych nagrobków osób zmarłych w dwudziestym wieku, a także osób samotnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych.

Ireneusz Kampinowski