Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy

RED. IRENEUSZOWI KAMPINOWSKIEMU

z powodu śmierci

ŻONY
ELŻBIETY KAMPINOWSKIEJ

składają Koleżanki i Koledzy
z Oddziału Łódzkiego SDRP

Pogrzeb odbędzie się 8 lutego (poniedziałek) o godz. 13.15
na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Józefa przy ul. Ogrodowej w Łodzi