ZAPRASZAMY

na doroczne spotkanie środowiska dziennikarskiego Łodzi i regionu

24 kwietnia 2018 roku, godz. 17

 w lokalu „Hort Cafe” (d. Hortex)

przy ul. Piotrkowskiej.

            Oprócz poruszenia najważniejszych problemów środowiskowych odbędzie się promocja dwóch najnowszych wydawnictw książkowych poświęconych dziejom i ludziom mediów Ziemi Łódzkiej: opracowań o ludziach i redakcjach, a także suplementu do „Leksykonu dziennikarzy” wydanego w 2013 roku. Książki te będzie można nabyć podczas spotkania. Będą też liczne atrakcje i niespodzianki.

                                                                                   Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP