Zmarł red. Jan Pakuła

W Łodzi 21 października 2016 r. zmarł Jan Pakuła, redaktor naczelny Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi w latach 1965-1974 i „Głosu Robotniczego” w burzliwym okresie 19784-1981.

Red. Jan Pakuła urodził się 23 lutego 1930 roku w powiecie łowickim. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszą prace podjął w Bydgoszczy, gdzie był współzałożycielem ogólnopolskiego dwutygodnika „Fakty i Mity”, poświęconego problemom laicyzacji życia w Polsce. W końcu lat sześćdziesiątych był zastępcą redaktora naczelnego „Głosu Koszalińskiego”, potem redaktorem naczelnym Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, a następnie redaktorem naczelnym „Głosu Robotniczego”.

Jego zasługą w radiu było unowocześnienie rozgłośni, w „Głosie” zaś doprowadził do znacznego zwiększenia nakładu gazety. W tej ostatniej publikował swoje reportaże z Bliskiego Wschodu i artykuły dyskusyjne dotyczące problemów społecznych. W okresie burzliwych przemian w Polsce zrezygnował z kierowania „Głosem”. Od 1990 roku na emeryturze.

W młodości był działaczem ruchu ludowego „Wici”. Długoletni członek SDP i SDRP. Odznaczony, m.in., Orderem Sztandaru Pracy II klasy.

    Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb red. Jana Pakuły odbędzie się
27 października (czwartek) o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej w Łodzi

Oddział Łódzki SDRP