Akcja „Znicz”

W 2009 r. wróciliśmy do tradycji i jak dawniej bywało członkowie naszego stowarzyszenia udali sięna groby łódzkich dziennikarzy spoczywających na miejscowych cmentarzach, by zapalić symboliczną lampkę pamięci.

Na cmentarzach Łodzi spoczywa wiele pokoleń żurnalistów, którzy miastu i regionowi służyli swoim piórem i zaangażowaniem. Na Dołach znajdują się groby m.in. Piotra Goszczyńskiego, Reginy Rapały, Piotra Różyckiego i Henryka Rudnickiego, na Starym Cmentarzu spoczywająm.in. Aleksander Batorowicz, Feliks Bąbol, Arnold Borowik. Bolesław Busiakiewicz, Wiesław Cynkier, Barbara Drzewińska, Janina Krzywopiszyna, Roksana Nagy, Jarosław Nieciecki, Mieczysław Wójcicki, Krystyna Wyrzykowska i Halina Żyszka Pamiętaliśmy też o innych dziennikarzach, m.in. Ireneuszu Bańburze,Stanisławie Gromcu, Mieczysławie Jagoszewskim, Jerzym Skoniecznym, Jerzym Stefko, Edmundzie Tulko, Władysławie Udalskim Jerzym Wilmańskim czy Józefie Woldanie. W 2009 roku pożegnaliśmy m.in. Stefana Kotlarka, Eugeniusza Kudaja, Danutę Nitecką, Annę Orzechowską, na cmentarz w Łasku odprowadziliśmy Michała Targowskiego.

O mogiłach dziennikarzy, którzy odeszli na wieczną warte, pamiętają ich młodsi koledzy. Do tej swoistej sztafety pokoleń środowisko przywiązuje wielką wagę.

Symboliczne lampki pamięci oznakowane zostały logo naszego stowarzyszenia, wydrukowanym bezinteresownie przez drukarnię należącą do jednego z naszych byłych dziennikarzy Marka Skrzydlewskiego. Dziękujemy! Słowa podziękowania należą się szczególnie red.: Halinie Cywińskiej, Markowi Filanowiczowi, Ireneuszowi Kampinoskiemu, Jerzemu Karbowiakowi, Zdzisławowi Marcowi, Jerzemu Palce iKrystynie Tamulewicz, atakże red. Mirosławie Ferenc koordynującej akcję „Znicz”.

W przyszłym roku kontynuować będziemy naszą akcję.

Dodaj komentarz